Teemareppu

Teemareppu sisältää eri aihepiireihin liittyviä ideoita, joista opettaja voi valita yksittäisiä toimintatuokioita, tai yhdistää niitä kokonaisuudeksi. Teemoja tutkitaan monipuolisesti muun muassa toiminnallisuuden, draaman, leikillisyyden, pelillisyyden, tietojen hankinnan, liikkumisen ja taiteen keinoin. Digitaalisuus ja oppilaiden tieto- ja viestintätaitojen opiskelu on huomioitu materiaalissa. Teeman sisällä opiskellaan myös eri oppiaineita.

Monissa ideoissa oppilas työskentelee erilaisissa oppimisympäristöissä koulun sisällä, pihapiirissä, lähiympäristössä ja erilaisissa sisätiloissa kuten kirjastossa tai museossa.  Lisäksi oppilas tekee yhteistyötä erilaisissa ryhmissä kuten parin, ryhmän, oman, rinnakkaisluokan tai kummiluokan kanssa. Teemoja voi toteuttaa yhdessä koulun eri-ikäisten oppilaiden, aineenopettajien, vanhempien, isovanhempien, yritysten, eri alojen ammattilaisten tai harrastajien, yhdistysten tai yksityisten henkilöiden kanssa.

Teemarepun sisältökokonaisuudet ovat

  1. Koulu alkaa
  2. Kansainvälisyys
  3. Halloween
  4. Suomi
  5. Joulu
  6. Ystävänpäivä
  7. Kansanperinne
  8. Pääsiäinen
  9. Koulu päättyy