Tietoa meistä

Idearepun kurssien suunnittelijat

Olemme luokanopettajat Teija Kauppi KM ja Eija Leskinen KM, draamapedagogi ja tietokirjailija. Opettajat ovat saaneet ideoita PS-kustannuksen julkaisemista kirjoista Kuvallisen ilmaisun taito 1 ja 2 (T. Karjalainen- E. Leskinen),  Ryhmä toimimaan!(E. Leskinen) ja Ryhmä oppimaan! (toim. J. Norrena).

Olemme ideoineet ja toteuttaneet työssämme vuosien varrella useita monialaisia kokonaisuuksia mm. Suomen kulttuurirahaston apurahan turvin. Koulujen oppimisympäristöjen, kerho- ja kulttuuritoiminnan sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen on ollut osa työtämme.  Olemme myös kouluttaneet opettajia ja kerho-, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia.

Olemme tehneet paljon yhteistyötä opetustyötä suunnitellen ja toimintaideoita jakaen. Toiminnallinen oppiminen on ollut aina osa opetustamme, noin kolmenkymmen vuoden ajan. Olemme havainneet, että se motivoi ja innostaa oppilaita oppimaan. Uuden asian omaksuminen helpottuu, kun se tapahtuu leikkien, pelaten ja liikkuen. Toiminnallisuus motivoi myös opittujen asioiden kertaamisessa.

Eijan kirjoittama ammattikirjallisuus innosti meitä kokoamaan ideoitamme ja kehittämään uusia ideoita. Halusimme jakaa niitä kollegoillemme, ja saimme yhteistyökumppaniksi Mobie Academyn. Sähköinen materiaali mahdollistaa havainnollistavien kuvien ja videoiden käytön, monipuoliset tulostettavat liitteet sekä materiaalin täydentämisen ja muokkaamisen.

Idearepun kurssien avulla opettajat voivat päivittää ammatillista osaamistaan. Toivomme, että kurssimme innostaisi ja rohkaisisi yhä useampaa opettajaa käyttämään toiminnallisia opetusmenetelmiä. Heille, joille toiminnallisuus on jo osa opetusta, haluamme jakaa uusia ideoita koulupäivien iloksi ja hyödyksi.

Tervetuloa toiminnallisen oppimisen maailmaan!

Toivottavat Eija ja Teija