Esittely

 

 

Sähköinen Ideareppu-materiaalia kootaan kuuteen reppuun. Ne ovat

  • Matikkareppu
  • Suomen kielen reppu
  • Ymppäreppu
  • Enkkureppu (varhennettu kielenopetus)

Reppujen kursseista esikoulun- ja luokanopettajat saavat vinkkejä toiminnallisen opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Kurssien ideat ovat sovellettavissa kaikille luokka-asteille, ja myös muihin oppiaineisiin. Ideareppuun kuuluvat myös myöhemmin aihealueittain julkaistavat Teemareppu ja Openreppu.

Kurssien suorittaminen on vapaaehtoista. Voit myös vain koota Idearepusta mielenkiintoisia ja motivoivia toimintaideoita opetuksesi tueksi.

Idearepun sähköiset kurssit tukevat oppikirjojen oppiainesta sekä monipuolistavat ja rikastavat opetusta. Kurssit koostuvat toiminnallisista ideoista, joita voi käyttää sellaisenaan tai yhdistää useamman oppitunnin kokonaisuuksiksi. Ideoissa on käytetty monipuolisia välineitä, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lisäksi aineistoissa on erilaisia aihekokonaisuuksia. Kursseissa on paljon tulostettavaa materiaalia, esimerkiksi toimintakortteja, pelipohjia ja tehtäviä oppilaille. Kerromme kurssien sisällöistä lisää sivulla Julkaistut kurssit.

Kurssin ideat ovat oppilaita innostavia ja helppoja toteuttaa tarkkojen ohjeiden avulla. Oppilaat oppivat toiminnallisella tavalla, yhteistyössä liikkuen ja pohtien. Oppilaat voivat osallistua suunnittelu-, valmistelu- ja toteuttamisvaiheessa toimintaan oppien yhteistyötaitoja ja vastuuntuntoa. Keskeistä on oppilaiden vuorovaikutus sekä oppimisen ilo.

Ilmainen Näyteluku liittyy Kertolaskuja 1 -kurssiin. Neljässä tehtävässä tulee esille muutama keskeinen Idearepun toiminta-ajatus:

  • Vaihtelevat oppimisympäristöt
  • Koulusta löytyvät monipuoliset välineet ja materiaalit
  • Muunneltavat toimintaideat
  • Oppilaiden yhteistyö
  • Oppimisen ilo

Idearepun kursseja julkaistaan vähitellen myös englanniksi. Voit tutustua englanninkielisiin kursseihin verkkosivuilla
https://finnishactivelearning.com/

Mobie Academy

Reppujen kurssivalikoima avautuu ja täydentyy vähitellen. Verkkokaupasta voi ostaa yksittäisiä kursseja. Kursseista kootaan myös esimerkiksi kouluille sopivia vinkkipaketteja, jotka sisältävät useamman kurssin. Nyt myynnissä on Idearepun vinkkipaketti 1, joka sisältää seitsemän ensimmäistä kurssia. Kursseilla on peräti vuoden lisenssi.

Kursseja voi ostaa Mobie Academyn verkkokaupasta. Mobie Academy on täysin uudenlainen sähköisten oppi- ja koulutusmateriaalien tuotanto- ja jakelualusta, globaali verkkokauppa sekä monipuolinen oppilaitosten, opettajien, kouluttajien ja opiskelijoiden oppimisympäristö. Kurssimateriaalit toimivat ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla laitteilla, älypuhelimista, tablet-laitteisiin ja tietokoneisiin. Voit lukea aiheesta lisää linkistä

Tervetuloa toiminnallisen oppimisen maailmaan! Reppu selkään ja menoksi!

Voit kysyä lisätietoja sähköpostitse info@ideareppu.fi