Toiminnallinen opetus

 

Toiminnallinen opetus tukee tekemällä oppimista (learning by doing, learning by action, action learning). Opetuksessa hyödynnetään erilaisia aktiiviseen toimintaan perustuvia opetusmenetelmiä kuten liikkumista, pelaamista, leikkimistä, tutkimista ja draamaa. Toimintaan valitaan aiheeseen sopiva ja opetuksen tavoitteisiin pääsemistä tukeva menetelmä.

 

Seuraavaan kaavioon on koottu toiminnallisen opetuksen hyötyjä opettajalle.

Opettajan on antoisaa tehdä yhteistyötä toisen aikuisen tai oppilaiden kanssa. Erilaiset ideat rikastuttavat opetusta. Toiminnallisessa opetuksessa kannattaa hyödyntää koulun varastoissa olevia materiaaleja. Liikuntavälineitä voi käyttää myös matematiikassa tai suomen kielessä. Kierrätysmateriaalit ja oppilaiden itsensä tekemät toimintakortit tuovat opetukseen myös vaihtelua. Erilaiset opiskeluympäristöt motivoivat niin opettajaa kuin oppilaitakin. Opetuksen suunnittelussa saa käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Toiminnallisilla opetusmenetelmien avulla opettaja saa aivan uutta ja erilaista tietoa oppilaiden tiedoista, taidoista ja ajatusmalleista. Oppilastuntemus paranee. Kun opettaja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallista opetusta, hänen ammattitaitonsa kehittyy koko ajan. Samalla myös työviihtyvyys ja motivaatio paranevat.

Opettajan on antoisaa tehdä yhteistyötä toisen aikuisen tai oppilaiden kanssa. Erilaiset ideat rikastuttavat opetusta. Toiminnallisessa opetuksessa kannattaa hyödyntää koulun varastoissa olevia materiaaleja. Liikuntavälineitä voi käyttää myös matematiikassa tai suomen kielessä. Kierrätysmateriaalit ja oppilaiden itsensä tekemät toimintakortit tuovat opetukseen myös vaihtelua. Erilaiset opiskeluympäristöt motivoivat niin opettajaa kuin oppilaitakin. Opetuksen suunnittelussa saa käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Toiminnallisilla opetusmenetelmien avulla opettaja saa aivan uutta ja erilaista tietoa oppilaiden tiedoista, taidoista ja ajatusmalleista. Oppilastuntemus paranee. Kun opettaja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallista opetusta, hänen ammattitaitonsa kehittyy koko ajan. Samalla myös työviihtyvyys ja motivaatio paranevat.

Toiminnallinen opetus hyödyttää oppilaita monipuolisesti.