Toiminnallinen oppiminen

Jokainen päivä ei ole samanlainen. Oppimiseen vaikuttaa monet tekijät, jotka olisi hyvä tiedostaa.

 

Oppilas voi oppia kuuntelemalla, lukemalla ja tekemällä. Paras keino oppia on se, kun käytetään kaikkia aistikanavia ja oppimistapoja. Toiminnallisessa opetuksessa näin tehdään ja oppilas oppii kokonaisvaltaisesti kokeilemalla, tutkimalla ja analysoimalla. Oppilas saa liikkua, leikkiä, pelata, tehdä käsillään. Pohdiskelu ja ongelmanratkaisu tukevat ajattelun kehittymistä. Tutkimusten mukaan myös liikkuminen kehittää aivoja.

Toiminnallisessa oppimisessa oppilas on aktiivinen toimija. Hän toimii yhdessä toisten kanssa. Oppilas voi osallistua eri tavoin toiminnan aikana, suunnittelusta ja toimintapaikan laittamisesta sen purkamiseen. Oppilas voi siis vaikuttaa oppimiseensa. Oppilas voi oppia erilaisia tietoja tai taitoja. Hän oppii myös arvioimaan omaa oppimistaan eri toimintavaiheissa. Mitä hän osasi tai tiesi ennen harjoittelua? Mitä hän oppi? Miten hän voi hyödyntää oppimaansa?