Idearetki erilaisiin oppimisympäristöihin

 

Kuvaus:
Kaipaatko eri oppiaineisiin uusia toiminnallisia ideoita mekaanisesti suoritettavien tehtävien tueksi? Koetko toiminnallisen opetuksen organisoinnin haastavaksi? Haluaisitko monipuolistaa opetustasi käyttämällä erilaisia oppimisympäristöjä?

Oppiminen voi olla vaikeampaa, jos lapsi ei ole motivoitunut. Oppiminen koetaan mielekkääksi ja innostavaksi, kun kirjan tehtävien ohella käytetään toiminnallisia pelejä ja leikkejä.

Tämän koulutuksen ideat tukevat opetussuunnitelmaa ja opettaminen monipuolistuu. Valmiiden toimintaideoiden avulla on helpompi organisoida toiminnallisia tuokioita sekä arvioida oppimista toiminnallisesti.

Toimintaideoissa hyödynnetään monipuolisesti koulun ja lähiympäristön tiloja sekä koulun materiaaleja ja välineitä. Osallistujat saavat ennakkoon ja koulutuksen jälkeen toimintamateriaalia sekä -ohjeita.

Koulutus sopii esikoulun ja luokanopettajille, erityisopettajille sekä S2-opettajille. Laita reppu selkään ja osallistu idearetkellemme!

Tavoitteet:
Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää toiminnallisen opetuksen hyötyjä
  • tietää keinoja toiminnallisen opetukseen organisointiin
  • osaa soveltaa toimintaideoita omalle opetusryhmälleen sopivaksi
  • osaa käyttää motivoivasti koulun välineitä ja materiaaleja opetuksessa
  • osaa hyödyntää monipuolisesti koulun ja koulun lähiympäristön
    oppimisympäristöjä
  • osaa suunnitella erilaisia toiminnallisia arviointitapoja
  • rohkaistuu käyttämään toiminnallisuutta eri oppiaineissa

Sisältö:
-Toiminnallisen oppimisen ja opetuksen taustaa
-Eri oppimisympäristöjen käytössä ja toiminnan organisoinnissa huomioitavia seikkoja
-Toiminnallisia ideoita koulun ja lähiympäristön hyödyntämiseen sekä
oppimisen toiminnalliseen arviointiin
-Yhteenveto koulutuksesta


Kesto:
Järjestäjän toiveen mukaan 3-5 h