Toiminnallinen opetus

Toiminnallinen oppiminen on tekemällä oppimista. Silloin opetuksessa hyödynnetään erilaisia aktiiviseen toimintaan perustuvia opetusmenetelmiä kuten liikkumista, pelaamista, leikkimistä, tutkimista ja draamaa.

Toimintaan valitaan aiheeseen sopiva ja opetuksen tavoitteisiin pääsemistä tukeva menetelmä.

Seuraavaan kaavioon on koottu toiminnallisen opetuksen hyötyjä opettajalle.

 

Toiminnallisessa opetuksessa kannattaa hyödyntää koulun esimerkiksi liikuntavälineitä, oppilaiden askarteluja ja kierrätysmateriaaleja.

Erilaiset opiskeluympäristöt motivoivat niin opettajaa kuin oppilaitakin. Opetuksen suunnittelussa voi käyttää luovuutta ja mielikuvitusta.

Toiminnallisten opetusmenetelmien avulla opettaja saa uutta ja erilaista tietoa oppilaiden tiedoista, taidoista ja ajatusmalleista.

Kun opettaja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallista opetusta, hänen ammattitaitonsa kehittyy. Samalla työviihtyvyys ja motivaatio paranevat.

Toiminnallinen opetus hyödyttää oppilaita monipuolisesti.