Kaupunkiretki – oppimista ja arviointia toiminnallisesti

Kuvaus

Bussimme odottaa. Hyppää kyytiin kuvitteelliselle kaupunkiretkelle. Retken pysähdyspaikoilla kokeilet toiminnallisia toimintatehtäviä ja myös arvioit oppimista ja oppimiskokemusta toiminnallisesti.

Kohderyhmä:
1.-4. -luokkien opettajat, erityisopettajat ja S2-kielen opettajat

Osallistujamäärä:
Enintään 30 osallistujaa

Tavoitteet:
Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää toiminnallisen opetuksen ja arvioinnin hyötyjä
  • osaa hyödyntää erilaisia materiaaleja ja välineitä toiminnallisessa arvioinnissa
  • osaa motivoida ryhmäänsä käyttämällä uusia toimintaideoita
  • osaa soveltaa toiminnallisen arvioinnin vinkkejä opetuksessaan

Koulutuksen kesto 3-4 tuntia järjestäjän toiveen mukaan.